Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu schválilo stanovisko k možnosti soudu omezit svéprávnost k výkonu volebního práva
Po vyhodnocení předložených pravomocných rozhodnutí nižších soudů, a na jejich základě, zaujalo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu na návrh předsedy občanskoprávního a obchodního kolegia, v zájmu zajištění jednotného rozhodování soudů v těchto věcech, následující stanovisko sp. zn. Cpjn 23/2016:
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 16.2.2017 v 09:35, prečteno: 4x

nejlepší články ze dne: 16. 02. 2017

Související články

Nejvyšší soud: Zhlédnutí posuzovaného v řízení o jeho svéprávnosti provede zásadně soudce
Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu dne 13. 4. 2016 vydalo stanovisko č.j. Cpjn 201/2015, vztahující se k výkladu ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 89/1912 Sb., občanský zákoník, a § 38 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 28.4.2016 v 14:35, zobrazit podobné
Koudelka (ČSSD): Rozsudek musí vyhlásit veřejně i Nejvyšší soud
V praxi Nejvyššího soudu docházelo k tomu, že nevyhlašoval rozsudky. Činilo tak Občanskoprávní kolegium, když Trestní kolegium rozsudky vyhlašuje.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 4.4.2018 v 21:35, zobrazit podobné
Plénum Nejvyššího soudu schválilo stanovisko k elektronické komunikaci mezi soudy a účastníky řízení
Plénum Nejvyššího soudu schválilo ve čtvrtek 5. ledna 2017 Stanovisko k podáním činěným v elektronické podobě a k doručování elektronicky vyhotovených písemností soudem, prováděnému prostřednictvím veřejné datové sítě.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 9.1.2017 v 14:35, zobrazit podobné
Náš volební systém pracuje s nepřípustnou diskriminací, hřímají aktivisté
Skupina nevládních organizací v otevřeném dopisu kritizuje praxi omezování volebního práva u lidí se zdravotním postižením. Dopis adresovala Nejvyššímu soudu, který aktuálně pracuje na stanovisku k oprávněnosti obecných soudů rozhodovat o způsobilosti k výkonu volebního práva. Zprávu přinesla ČTK.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 11.1.2017 v 11:35, zobrazit podobné
Obecné soudy jsou povinny důsledně posoudit dobrou víru nabyvatele při nabytí nemovitosti od nevlastníka
III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelů a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, rozsudek Krajského soudu v Praze a rozsudek Nejvyššího soudu, neboť jimi byla porušena základní práva stěžovatelů na ochranu majetku a na spravedlivý proces.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 19.2.2016 v 08:35, zobrazit podobné
Soudci mají za sebou seminář o mezinárodních a unijních vlivech na aplikaci českého trestního práva
Velkou zasedací místnost Nejvyššího soudu ve středu 4. května 2016 krátce po poledni navštívila více než stovka účastníků semináře zaměřeného na problematiku nadnárodních vlivů na aplikační praxi trestního práva s důrazem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva. Mezi posluchači nechyběli kromě soudců trestního kolegia Nejvyššího soudu také zástupci a představitelé dalších vrcholných soudních institucí, státního zastupitelství nebo kanceláře Veřejného ochránce práv. Mezi jinými předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. Josef Baxa a ombudsmanka Mgr. Anna Šabatová.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 12.5.2016 v 11:35, zobrazit podobné
Karol Hrádela: Rozhodování Nejvyššího soudu a Vrchního soudu v Praze a úplatky?
Všichni se zase vyjadřují ke kauze Nečesaný, Rath atd. a to většinou bez znalosti věci. Rozhodnutí Nejvyššího soudu o přerušení výkonu trestu případného vraha v rámci řízení o mimořádném opravném prostředku je samozřejmě relativním unikátem. To, že je někdo odsouzen, ale ještě neznamená, že byl odsouzen právem. I soudy se mohou mýlit, jde o riziko rozhodování.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 27.12.2016 v 15:35, zobrazit podobné
Společné pohlášení předsedů NS, NSS, NSZ a ombudsmanky: Nemůžeme mlčet
Společné prohlášení předsedů Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, nejvyššího státního zástupce a veřejné ochránkyně práv.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 21.7.2017 v 11:35, zobrazit podobné
Nejvyšší soud navštívila JUDr. Daniela Švecová, předsedkyně Nejvyššího soudu Slovenské republiky
Především příprava společné mezinárodní konference „Úloha Nejvyšších soudů v měnící se době“, která bude připomínat roli nejvyšších soudů ve stoleté historii po vzniku samostatné československé republiky v roce 1918, byla hlavním tématem dnešní pracovní návštěvy předsedkyně Nejvyššího soudu Slovenské republiky JUDr. Daniely Švecové u Nejvyššího soudu v Brně.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 9.1.2018 v 17:35, zobrazit podobné
Ústavní soud: Nositelem práva na obhajobu je klient, nikoli jeho advokát
III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Filip) zamítl ústavní stížnost stěžovatele směřující proti usnesení Nejvyššího soudu, rozsudku Krajského soudu v Brně a rozsudku Městského soudu v Brně, neboť nebyl zjištěn zásah do stěžovatelových základních práv a svobod.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 11.1.2017 v 19:35, zobrazit podobné
TOPlist