Plamínková (STAN): Rada hl. m. Prahy schválila další „Kotlíkové dotace“
Hlavní město i v letošním roce pokračuje v přidělování dotací na náhradu kotlů na pevná paliva v rodinných domech ekologičtějšími způsoby vytápění.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 31.5.2018 v 07:35, prečteno: 9x

nejlepší články ze dne: 31. 05. 2018

Související články

Hejtman Šimek: Další vlna kotlíkových dotací nabízí nové možnosti
Celkem 437 žádostí o „kotlíkové dotace“ za 44,893 milionu korun schválila krajská rada na svém jednání v pondělí 22. ledna 2018. Šlo o první schválené žádosti podaných v první krajské výzvě Dotačního programu na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji II.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 22.1.2018 v 14:35, zobrazit podobné
Jihomoravský kraj schválil žádosti o kotlíkové dotace za čtyřicet milionů korun
Celkem 348 žádostí o „kotlíkové dotace“ za 39,993 milionů korun schválila krajská rada na svém jednání v pátek 17. února 2017. Šlo o první schválené žádosti ve vyhlášeném druhém kole krajské výzvy.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 17.2.2017 v 17:35, zobrazit podobné
Plamínková (STAN): Novou kompostárnu ve Slivenci budou provozovat Lesy hlavního města Prahy
Městská rada schválila návrh smlouvy mezi městem a Lesy hl. m. Prahy na provoz nové kompostárny v Praze 5 - Slivenci. Schválila rovněž finančních prostředky na pořízení techniky a na zajištění provozu. Kapacita kompostárny činí cca 5 000 tun bioodpadu ročně
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 18.5.2017 v 06:35, zobrazit podobné
Jihomoravský kraj: Kotlíkové dotace budou pokračovat třetí vlnou
Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 28. ledna 2019 schválila záměr podat projektovou žádost týkající se realizace projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji III“ v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. „Kotlíkové dotace“ tak budou pokračovat.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 28.1.2019 v 18:35, zobrazit podobné
Plamínková (STAN): Vodohospodářská infrastruktura Prahy vyžaduje rozsáhlé investice
Rada hlavního města Prahy schválila převod 250 milionů Kč pro PVS a.s. (akciová společnost ve stoprocentním vlastnictví hlavního města). Finanční prostředky použije PVS na financování rekonstrukcí vodovodů, kanalizací a dalšího vodohospodářského majetku.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 29.7.2017 v 22:35, zobrazit podobné
Jihomoravský kraj: Na kotlíkové dotace míří dalších sedm milionů korun
Více než 7,7 milionů korun si rozdělí 67 žadatelů o „kotlíkové dotace“. Ve čtvrtek 6. dubna 2017 schválila na svém zasedání Rada Jihomoravského kraje navýšení finančních prostředků. V rámci projektu nazvaného Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji z Operačního programu Životní prostředí tak bude původní částka 50 000 000 Kč navýšena na celkových 57,8 milionů korun.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 9.4.2017 v 07:35, zobrazit podobné
Plamínková (STAN): Praha má Strategii adaptace na klimatickou změnu
Rada hl. m. Prahy schválila Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Jde o první krok v přípravě města na probíhající změnu klimatu, kdy se její negativní důsledky v městském prostředí projevují ještě více než v otevřené krajině.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 20.7.2017 v 17:35, zobrazit podobné
Plamínková (STAN): Rada schválila poskytnutí Kotlíkových dotací
Podle rozhodnutí Rady hl. m. Prahy obdrží v rámci dotačního programu "Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech" - VII, zjednodušeně nazývaného Kotlíkové dotace, dalších 24 žadatelů prostředky v celkové výši 2 847 102,40 Kč.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 30.8.2017 v 06:35, zobrazit podobné
Plamínková (STAN): Praha vyhlašuje granty pro oblast životního prostředí
Vyhlášení grantového programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2019 schválila Rada hlavního města Prahy. Předpokládaná částka vyčleněná pro rok 2019 z rozpočtu hlavního města činí 45 milionů korun.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 24.10.2018 v 06:35, zobrazit podobné
Plamínková (STAN): Pražské Karlovo náměstí se konečně dočká revitalizace
Rada hl. m. Prahy dnes schválila, že se nová podoba parku na Karlově náměstí bude hledat v rámci formy řízení se soutěžním dialogem. Jde o interaktivní spolupráci města s architekty, která zajistí průběžnou dohodu na podobě návrhu za účasti významných zainteresovaných stran. Vyhlásí jej Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha).
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 13.6.2017 v 18:35, zobrazit podobné
TOPlist