Pražští hygienici pokračují v monitoringu kvality ovzduší ve třídách základních škol
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se v rámci své dozorové činnosti v oblasti hygieny dětí a mladistvých zaměřuje také na monitoring kvality ovzduší ve třídách pražských základních škol. Zkušenost HSHMP jasně potvrzuje, že v průběhu topné sezóny a v souvislosti se zateplováním školních objektů jsou tyto kontroly nanejvýš důležité.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 1.3.2019 v 11:35, prečteno: 5x

nejlepší články ze dne: 01. 03. 2019

Související články

Pražští hygienici pokračují v kontrolách dodržování protikuřáckého zákona
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v metropoli pokračuje i v roce 2018 v pravidelných kontrolách podniků poskytujících stravovací služby, zda je ve vnitřním prostoru těchto provozoven dodržován zákaz kouření, jak ukládá platné znění zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Jen v období leden – duben 2018 pražští hygienici provedli 256 takových kontrol, z toho 29 na základě podnětu.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 11.5.2018 v 18:35, zobrazit podobné
Český hydrometeorologický ústav: Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR za rok 2018
Úsek kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vydává předběžnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území ČR v roce 2018.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 23.1.2019 v 13:35, zobrazit podobné
ČHMÚ: Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem, těžkými kovy a benzenem za rok 2018
Úsek kvality ovzduší vydává předběžnou zprávu o znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem, těžkými kovy a benzenem za rok 2018. Autoři zprávy mimo jiné popisují, že znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem patří k hlavním problémům znečištění kvality ovzduší v ČR. Přitom 98 % celkového množství benzo[a]pyrenu se do ovzduší dostává z lokálního vytápění domácností.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 16.4.2019 v 16:35, zobrazit podobné
Za první čtyři měsíce udělili hygienici v Praze stravovacím zařízením pokuty za bezmála 800 tisíc korun
822. Tolik stravovacích zařízení za první čtyři měsíce letošního roku navštívili a překontrolovali pražští hygienici a v období od ledna do konce dubna v nich vykonali celkem 869 kontrol.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 24.5.2018 v 15:35, zobrazit podobné
Balcarová (Piráti): NKÚ potvrdil obavy Pirátů, kvůli znečištění stále umírají tisíce lidí
Peníze na podporu zlepšování kvality ovzduší v ČR se nevyužívají efektivně, vyplývá z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu. V dnes zveřejněné prověrce kvality ovzduší se potvrdila dlouhodobá stanoviska Pirátů k problémům životního prostředí.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 28.1.2019 v 22:35, zobrazit podobné
Kubásek (ANO): Jihomoravský kraj se zapojí do projektu LIFE "AirCzechia"
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo na svém zasedání 21. září 2017 zapojení do integrovaného projektu LIFE "AirCzechia", který pomůže naplnit cíle Programu zlepšování kvality ovzduší a přispějí ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 21.9.2017 v 18:35, zobrazit podobné
Plamínková (STAN): Stav ovzduší na území Prahy se zlepšuje
Praha bude pokračovat v opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 12.2.2018 v 20:35, zobrazit podobné
NKÚ: ČR se nedaří plnit opatření pro snížení škodlivin v ovzduší
Česku se nedaří plnit opatření pro zlepšení kvality ovzduší a hrozí nesplnění stanovených limitů škodlivin ve vzduchu do roku 2020. Vyplývá to z výsledků prověrky, které dnes zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Stát také podle kontrolorů nesleduje, zda projekty zlepšení ovzduší dotované ze státních peněz skutečně pomohly ke zvýšení kvality vzduchu. Vyjádření ministerstva životního prostředí ČTK zjišťuje.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 28.1.2019 v 10:35, zobrazit podobné
Ústecký kraj: Poslední měření kvality v Celiu neprokázalo vyšší míru škodlivin v ovzduší
Požár na skládce Celio ve středu 19. září 2018 řešil také Ústecký kraj, který nechal provést měření kvality ovzduší v lokalitě Litvínov a Most v souvislosti s požárem skládkového komplexu Celio a.s.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 24.10.2018 v 08:35, zobrazit podobné
Ministerstvo životního prostředí: Reakce na výsledky kontroly NKÚ prostředků přidělovaných na zlepšení kvality ovzduší v 2015 - 2017
Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil zprávu z kontrolní akce zaměřené na peněžní prostředky určené pro podporu zlepšování kvality ovzduší. Tu Ministerstvo životního prostředí považuje za svou setrvalou prioritu.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 28.1.2019 v 11:35, zobrazit podobné
TOPlist