Technologická agentura: Perspektivy výzkumu a inovací v Ústeckém kraji
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 21.7.2021 v 16:35, prečteno: 4x

nejlepší články ze dne: 21. 07. 2021

Související články

Technologická agentura České republiky hodlá podporovat odpovědný výzkum a inovace
Technologická agentura ČR pořádala dne 28. března 2017 třetí setkání Platformy žen ve výzkumu a podnikání, kterou zahájila nová předsedkyně Akademie věd České republiky, paní prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc a ministr pro lidská práva a rovné příležitosti ČR JUDr. Jan Chvojka. Letošní setkání neslo podtitul Gender v kontextu odpovědného výzkumu a inovací, včetně problematiky genderu z perspektivy mužů.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 30.3.2017 v 07:35, zobrazit podobné
Technologická agentura ČR míří do regionů
Technologická agentura ČR (TA ČR) rozšiřuje nabídku svých služeb o regionální poradenství. Pracovníci regionálních kontaktních míst tak přiblíží možnosti podpory výzkumu, vývoje a inovací ve všech regionech v ČR.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 30.1.2019 v 20:35, zobrazit podobné
Technologická agentura vyhlásí druhou veřejnou soutěž v programu Éta
Technologická agentura ČR (TA ČR) tímto informuje, že dne 9. 5. 2018 bude vyhlášena 2. veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 8.4.2018 v 14:35, zobrazit podobné
Technologická agentura: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže programu Éta
Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, vyhlášené dne 9. 5. 2018.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 12.8.2018 v 17:35, zobrazit podobné
Technologická agentura se zapojila do pěti projektů z programu Horizon 2020
Technologická agentura ČR (TA ČR) se od tohoto roku zapojila do schémat v rámci evropského programu na podporu výzkumu a inovací Horizon 2020 a stala se tak partnerem celkem pěti evropských projektů.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 6.10.2017 v 19:35, zobrazit podobné
Technologická agentura v Karlovarském kraji
Ve středu 10. dubna 2019 se uskutečnil další ze série regionálních kulatých stolů, tentokrát v Karlových Varech. Cílem těchto akcí je podpora širšího zapojení výzkumných institucí a firem v regionech do aplikovaného výzkumu. Událost zorganizovala Technologická agentura ČR (TA ČR) v rámci projektu Otevřený úřad.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 21.4.2019 v 19:35, zobrazit podobné
Technologická agentura ČR ve Zlínském kraji
V úterý 12. března 2019 proběhla na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně další událost ze série kulatých stolů. Cílem této řady akcí je podpořit širší zapojení výzkumných institucí a firem v regionech do aplikovaného výzkumu. Akci zorganizovala Technologická agentura ČR (TA ČR) v rámci projektu Otevřený úřad.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 19.3.2019 v 17:35, zobrazit podobné
Hodnocení programů Technologické agentury ČR
Technologická agentura ČR (TA ČR) velmi vítá další studie analyzující programy státní podpory výzkumu a inovací a hodlá i nadále spolupracovat v této oblasti například sdílením dat pro výzkumné účely.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 9.7.2017 v 20:35, zobrazit podobné
Technologická agentura ČR: Otevírají se možnosti výzkumné spolupráce s provincií Ontario
Technologická agentura ČR (TA ČR) uzavřela memorandum o porozumění s Ministerstvem pro výzkum, inovace a vědu ontarijské vlády. Hlavním cílem spolupráce obou institucí je zejména společná podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 2.9.2017 v 17:35, zobrazit podobné
Technologická agentura: I Vy můžete ovlivnit nové programy EU – zapojte se
Vyjádřete prosím svůj názor na využívání prostředků EU v oblasti investic, výzkumu a inovací, malých a středních podniků a jednotného trhu. Máte možnost zapojit se do veřejné konzultace, a to v období od 10. ledna do 8. března 2018.
zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 21.1.2018 v 21:35, zobrazit podobné
TOPlist